Политики

Глобална политика за борба с подкупите и корупцията (Global Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy)

 версия на BG

 версия на ENG


 

Стандарти за бизнес поведение (Standards of Business Conduct)

 версия на BG

 версия на ENG