За нас

Фирмена информация:

"ФОКС НЕТУЪРКС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
гр. София, п.к. 1407
бул. "Никола Й. Вапцаров"55
ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 6;
тел.: 02/4372280

Действителни собственици: Тери Уилям Даунинг, Абашидзе Кахабер, Ирина Рангелова Тотова-Маринова, Витолд Ковалчук

Регулаторен орган:

Съвет за електронни Медии" гр. София
бул. "Шипченски проход" 69
тел.: 02/9708810
e-mail: office@cem.bg

http://www.cem.bg/