Правила и условия

Актуализиран на: 31.01.2020 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Описание на Услугите на Дружеството и приемане на Условията за ползване на услугите

 

Добре дошли в уебсайта http://24Kitchen.bg/, който се управлява от “Дъ Уолт Дисни Къмпани България” ЕООД ("Дружеството" или "ние"). Услугите, които Дружеството предоставя на уебсайта http://24Kitchen.bg/, включват всички URL адреси с марката на ДИСНИ("Уебсайт на ДИСНИ"), видео услуги, мобилни услуги и всякакви други функции, съдържание или приложения, предлагани от Дружеството във връзка с бизнеса на Дружеството (общо, "Услуги на Дружеството").

 

Дружеството предоставя уебсайта http://24Kitchen.bg/ и Услугите на Дружеството за Ваше лично удоволствие и забавление. Като посетите уебсайта http://24Kitchen.bg/ (независимо дали сте регистриран потребител) или като използвате Услугите на Дружеството, Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от настоящото Споразумение, включително всяко бъдещо изменение ("Споразумение") и да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби ("Приложимо право"). Моля, прочетете внимателно настоящото Споразумение. Дружеството може да промени настоящото Споразумение по всяко време и всяка такава промяна ще влезе в сила при публикуване на уебсайта http://24Kitchen.bg/. Всички съществени изменения ще се прилагат само за бъдещи периоди. Продължаването от Вас да използвате уебсайта http://24Kitchen.bg/ или Услугите на Дружеството след всяка такава промяна представлява приемане и съгласие да бъдете обвързани от Споразумението с такава промяна. Ето защо е важно да преразглеждате това Споразумение редовно. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от това Споразумение и да спазвате Приложимото право, трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайтовете на ДИСНИ и Услугите на Дружеството.

 

Можете да получите копие от това Споразумение, като ни изпратите имейл на: pr.bg@fox.com, Предмет: Споразумение за Условия за ползване. Достъпът Ви до и използването на определени Услуги на Дружеството може да изисква от Вас да приемете допълнителни условия, приложими за такива Услуги на Дружеството, в допълнение към това Споразумение, и може да изискате да изтеглите Софтуер или Съдържание (всяко от тях, както е описано по-долу).

 

Условия за регистрация  на уебсайта http://24Kitchen.bg/ и сигурност на профила

Използването на Услугите на Дружеството е ограничено до потребители на възраст над 16 години. Всички регистрационни данни, които предоставяте, за да създадете профил, трябва да бъдат точни и да бъдат актуализирани. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на Вашата парола и сте отговорни за всяко използване на Вашия профил. Затова е изключително важно да не споделяте паролата си с никого. Вие се съгласявате да не използвате никога профила, потребителското име, имейл адреса или паролата на друг потребител или абонат. Съгласявате се да уведомите Дружеството незабавно, ако подозирате всякакво неоторизирано използване или достъп до профила или паролата Ви.

 

Прекратяване на договора

Това Споразумение остава в пълна сила и действие, докато използвате Услугите на Дружеството. Можете да прекратите абонамента си за Услугите на Дружеството по всяко време, по каквато и да е причина, като следвате бутона за отписване на началната страница или като следвате инструкциите за отписване в бюлетина. Дружеството може да прекрати достъпа Ви до Услугите на Дружеството по всяко време, поради каквато и да е причина или без причина, с или без предизвестие или обяснение, и без отговорност. Освен това, дори и след прекратяване на достъпа Ви до Услугите на Дружеството, това Споразумение ще остане в сила. Вие се съгласявате, че профилът Ви не може да се прехвърля и всички права върху Вашия профил се прекратяват след смъртта ви.

 

Такси

Вие приемате, че Дружеството си запазва правото да таксува абонаментна такса за която и да е част от Услугите на Дружеството. Дружеството ще ви предостави предварително уведомление за всякакви такива такси, включително всяка промяна в размера на тези такси, както и начин да анулирате абонамента си в случай, че не желаете да платите променената такса. Ако продължите да използвате Услугите на Дружеството, след като абонаментната такса е увеличена, Вие изрично се съгласявате с увеличената абонаментна такса и ще бъдете отговорни за плащането на абонаментна такса за остатъка от срока на Вашия абонамент. Ако Дружеството преустанови или прекрати достъпа Ви до Услугите на Дружеството, защото сте нарушили Споразумението или Приложимото право, няма да имате право на възстановяване на неизползвана част от тези такси или други плащания.

 

Закупуване на услуги или продукти на уебсайта http://24Kitchen.bg/

Ако закупите някоя услуга или продукт на уебсайта http://24Kitchen.bg/, ("Продукт на сайта"), може да се наложи да предоставите лична информация, включително информация за банкови карти и фактуриране ("Лична финансова информация") на независимо трето дружество (или дружества), избрано от, но не и свързано с Дружеството ("Доставчик на услуга за разплащане"). Когато Доставчикът на услуга за разплащане е отговорен за събирането, предаването и/или обработката на Вашата Лична финансова информация и, в някои случаи, за изпълнение на поръчката Ви, всички задължения за плащане за Продуктите на Сайта се уреждат от Условията за ползване и Политиката (-ите) за защита на личните данни на Доставчика на услуга за разплащане. Ако направите покупка от уебсайта http://24Kitchen.bg/, гарантирате, че сте упълномощени да извършвате покупката с Формата на платежната карта, която предоставяте на Доставчика на  услуга за разплащане. Трябва да сте навършили 18 години, за да закупите Продукт на сайта.

 

Дружеството не дава никаква гаранция и не поема никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, свързани с или във връзка с Ваша поръчка за Продукт на сайта с Доставчика на услуга за разплащане. В такива случаи Доставчикът на услуга за разплащане остава отговорен за всички такива поръчки. Вие сте единствено отговорни за които и да е транзакции, използващи Вашата Лична финансова информация, включително, но не само, които и да са такси. Вие потвърждавате и се съгласявате, че в случай на инцидент при Доставчика на услуга за разплащане, който засяга Вашата Лична финансова информация, Дружеството по никакъв начин не носи отговорност пред Вас за такъв инцидент.

 

Дружеството няма да съхранява никакъв запис на Лична финансова информация, свързана с покупки или други транзакции, които извършвате чрез Услугите на Дружеството. Затова трябва да поддържате записи за всичките си транзакции. Ако имате някакви въпроси относно Вашите транзакции или смятате, че има грешка или неразрешена транзакция или дейност, свързани с транзакции, използващи Вашата Лична финансова информация, трябва да се свържете с Доставчика на услуга за разплащане.

 

Съдържание на Дружеството

Услугите на Дружеството съдържат информация, текст, файлове, изображения, видеоклипове, звуци, музикални произведения, авторски произведения, приложения и други материали или съдържание (общо, „Съдържание“) на Дружеството („Съдържание на Дружеството“). Съдържанието на Дружеството е защитено от закони за авторските права, търговските марки, патентите, търговската тайна и други закони, а между Вас и Дружеството, Дружеството притежава и запазва всички права върху Съдържанието на Дружеството и Услугите на Дружеството. Дружеството Ви предоставя ограничен, отменим, непрехвърлим лиценз за достъп и показване на Съдържанието на Дружеството (с изключение на софтуерния код) единствено за Ваша лична, некомерсиална употреба във връзка с разглеждането на Уебсайта на ДИСНИ и използването на Услугите на Дружеството. Услугите на Дружеството могат също да съдържат Съдържание на потребители и други лицензодатели на Дружеството. Освен ако не е предвидено в настоящото Споразумение или изрично разрешено за Услугите на Дружеството, не можете да копирате, изтегляте, записвате, възпроизвеждате, дублирате, архивирате, качвате, променяте, превеждате, публикувате, излъчвате, предавате, препредавате, разпространявате, изпълнявате, показвате, продавате или по друг начин да използвате Съдържание, което се показва на или чрез Услугите на Дружеството.

 

С изключение на това, което е изрично и категорично разрешено от Дружеството, Ви е строго забранено да създавате произведения или материали (включително, но не само, шрифтове, икони, бутони за връзки, тапети, теми на работния плот, онлайн пощенски картички, монтажи, колажи и други подобни видеоклипове, поздравителни картички и нелицензирани стоки), които произтичат или са базирани на Съдържанието на Дружеството. Тази забрана се прилага независимо от това дали произведенията или материалите се продават, разменят или раздават. Вие не можете нито директно, нито чрез използване на устройство, софтуер, интернет сайт, уеб-базирана услуга или други средства, да премахвате,  прескачате, избягвате, влизате в контакт с или заобикаляте всички авторски права, търговски марки или други знаци за собственост, отбелязани в Съдържанието или във всеки механизъм, устройство за управление на дигитални права, или друга защита на Съдържанието или мярка за контрол на достъпа, свързана със Съдържанието, включително механизми за геофилтриране.

 

Вашето ползване на Услугите на Дружеството

Услугите на Дружеството се предлагат само за лична употреба и не могат да бъдат използвани за търговски цели. Дружеството си запазва правото да премахва търговско съдържание по свое усмотрение. Вие разбирате, че носите отговорност за цялото Съдържание, което публикувате, качвате, предавате, изпращате по електронна поща или по друг начин предоставяте на, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството (заедно „Потребителско съдържание“). Съответно, моля, изберете внимателно информацията, която публикувате на, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството. Вие разбирате, че Дружеството не контролира Потребителското съдържание, публикувано от потребителите чрез Услугите на Дружеството, и в този смисъл, разбирате, че може да бъдете изложени на обидно, неприлично, неточно или по друг начин нежелано Съдържание. Дружеството не поема отговорност за този вид Съдържание. Ако узнаете за злоупотреба с Услугите на Дружеството, моля незабавно да съобщите това на Дружеството на имейл адрес: pr.bg@fox.com . Дружеството не носи отговорност за наблюдение на Услугите на Дружеството за неподходящо Съдържание или поведение. Ако по всяко време Дружеството реши по своя преценка да следи Услугите на Дружеството, Дружеството не носи отговорност за Съдържание, различно от Съдържанието на Дружеството, не поема задължение да променя или премахва неподходящо Съдържание и не носи отговорност за поведението на който и да е потребител.

 

Вие се съгласявате да не използвате Услугите на Дружеството за:

 

 • Публикуване, качване или предаване по друг начин или връзка към Съдържание, което е: незаконно; съдържа заплахи; вредно; оскърбително; порнографско или включва голота; обидно; включва тормоз; прекомерно насилствено; включва мъчения; опозоряващо; нарушава неприкосновеността на личния живот, публичността, авторски права, търговски марки, патенти, търговска тайна, договори или други права; лъжливо или подвеждащо; нецензурно; вулгарно; клеветническо; внушава омраза; или е дискриминационно;

 

 • Нарушаване на правата на другите, включително патенти, търговски марки, търговска тайна, авторски права, неприкосновеност на личния живот, публичност или други права на собственика.

 

 • Тормоз или причиняване на вреди на друго лице;

 

 • Експлоатация или застрашаване на непълнолетно лице;

 

 • Да се представяте или да се опитвате да се представите за всяко физическо или юридическо лице;

 

 • Започване или участие в дейности, които включват използването на вируси, ботове („bots”), компютърни червеи (“worms”) или други компютърни кодове, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване, или по друг начин позволяват неразрешено използване или достъп до компютър или компютърна мрежа;

 

 • Да се намесвате, повреждате, деактивирате, нарушавате, разстройвате, създавате ненужно натоварване или получавате неоторизиран достъп до Услугите на Дружеството, включително сървърите, мрежите или сметките на Дружеството;

 

 • Покриване, отстраняване, деактивиране, блокиране или скриване на реклами или други части от Услугите на Дружеството;

 

 • Да използвате технология или всякаква автоматизирана система, като скриптове („scripts”) или ботове (“bots”), за да събирате потребителски имена, пароли, имейл адреси или други данни от Услугите на Дружеството, или да заобикаляте или променяте всяка технология за сигурност или софтуер, който е част от Услугите на Дружеството;

 

 • Да изпращате или да предизвикате изпращането (директно или индиректно) на нежелани групови съобщения или други нежелани съобщения в насипно състояние от всякакъв вид чрез Услугите на Дружеството. Ако го направите, Вие осъзнавате, че ще нанесете съществена вреда на Дружестовото;

 

 • Да поискате, съберете или молите за лична информация за търговски или незаконни цели;

 

 • Да публикувате, качвате или по друг начин предавате изображение или видеоклип на друго лице без съгласието на това лице;

 

 • Да участвате в търговска дейност (включително, но не само, продажби, състезания или лотарии) без предварителното писмено съгласие на Дружеството;

 

 • Да използвате Услугите на Дружеството за рекламиране или популяризиране на конкурентни услуги;

 

 • Да използвате Услугите на Дружеството по начин, несъвместим с Приложимото право;

 

 • Да опитате да, да улеснявате или да насърчавате други да направят някое от гореизброените.

 

Дружеството си запазва правото, но отхвърля всяко задължение или отговорност, да премахва Потребителско съдържание, което нарушава настоящото Споразумение, както е определено от Дружеството по свое усмотрение. Вие приемате, че Дружеството си запазва правото да разследва и да предприема подходящи правни действия срещу всеки, за когото Дружеството по свое усмотрение сметне, че нарушава настоящото Споразумение, включително, но не само, прекратяване на неговия потребителски профил и/или докладване на такова Потребителско съдържание, поведение или дейност на правоприлагащите органи.

 

Вие потвърждавате, давате разрешението си и се съгласявате, че Дружеството може да има достъп, да запазва или да разкрива информация, която предоставяте на уебсайта http://24Kitchen.bg/, включително Потребителско съдържание, когато Дружеството добросъвестно вярва, че такъв достъп, запазване или разкриване е необходимо, за: (i) да защитава или брани законните права или собственост на Дружеството, нашите дружества-майки, дъщерни дружества или клонове („Свързани дружества“), или техните служители, агенти и изпълнители (включително прилагане на нашите споразумения); (ii) защита на безопасността и сигурността на Потребителите на Услугите на Дружеството или на частни лица, включително и при спешни обстоятелства; (iii) защита срещу измами или за целите на управлението на риска; или (iv) спазване на закона или съдебен процес. Моля, вижте нашата Политика за защита на личните данни за повече подробности относно начина, по който използваме данните Ви.

 

Състезания с награди

Вие ще спазвате специфичните правила на всяко състезание или промоция, в които участвате на или чрез Уебсайта на ДИСНИ. Освен ако не ви съобщим друго, всички тегления и състезания, предлагани чрез Уебсайта на ДИСНИ, не са отворени за хора, пребиваващи извън Република България.

 

Вашите права на собственост

Дружеството не претендира за никакви права на собственост върху Потребителското съдържание, което публикувате, качвате, изпращате по имейл или по друг начин предоставяте на, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството; при условие обаче, че Потребителското съдържание не включва съдържание, публикувано от потребител, който вече е собственост на Дружеството или на което и да е Свързано Дружество.

 

Чрез публикуване на Потребителско съдържание на, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството, Вие предоставяте на Дружеството и нашите Свързани дружества, лицензополучатели и оторизирани потребители, постоянен, неизключителен, напълно освободен от заплащане на възнаграждения и/или отчисления за авторски и сродни права, сублицензируем, прехвърлим (изцяло или частично), световен лиценз за използване, изменяне, извличане, адаптиране, създаване на производни произведения и компилации въз основа на него, публично изпълнение, публично показване, възпроизвеждане и разпространение на такова Потребителско съдържание на, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството или във връзка с каквото и да е разпространение или консолидиране на Услуги на трети страни (дефинирани по-долу), на и чрез всички медийни формати, които вече са известни или изобретени по-късно, за всякакви цели, включително, но не само, рекламни, маркетингови, търговски или стопански цели. Използването от страна на Дружеството на такова Потребителско съдържание не изисква никакво допълнително уведомяване за Вас, а такова използване ще бъде без изискването за разрешение или плащане на Вас или на друго лице или организация. Дружеството си запазва правото да ограничи капацитета за съхранение на Потребителското съдържание, което публикувате, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството.

 

Вие декларирате и гарантирате, че: (i) притежавате публикуваното от Вас Потребителско съдържание, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството, или по друг начин имате право да предоставите лиценза, посочен в този раздел, и (ii) публикуването на Потребителско съдържание от Вас, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството и Услугите на трети страни (дефинирани по-долу) не нарушава правата за защита на личните данни, права на публичност, авторски права, договорни права или други права на физическо или юридическо лице. Вие се съгласявате да плащате всички възнаграждения, такси и всякакви други суми, дължими на физическо или юридическо лице, поради използването на някое Потребителско съдържание, публикувано от Вас в или чрез Услугите на Дружеството или Услугите на трети страни.

 

Авторски права и други права на интелектуална собственост

Дружеството уважава правата на интелектуална собственост на другите и изисква от своите потребители да правят същото. Нямате право да качвате, поставяте, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте на разположение материали, които нарушават авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или други права на собственика на което и да е физическо или юридическо лице. Дружеството има политика на прекратяване на достъпа на повторни нарушители до Услугите на Дружеството при подходящи обстоятелства.

 

Ако смятате, че който и да е материал, намиращ се в или свързан с Уебсайт на ДИСНИ, нарушава вашите авторски права, моля, изпратете известие на Агента за авторските права на Дружеството (виж по-долу) за претендираното нарушение със следната информация: (а) описание на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено, или, ако няколко произведения с авторски права са обхванати от едно известие, представителен списък на такива произведения; (б) описание на материала, който твърдите, че е в нарушение и информация, която е достатъчна, за да ни позволи да намерим материала в Услугите на Дружеството (като например URL адреса (-ите) на материала, който  твърдите, че е в нарушение); (в) информация, която е достатъчна, за да ни позволи да се свържем с вас, като адрес, телефонен номер и, ако има такъв, имейл адрес; (г) изявление от Вас, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е оторизирано от собственика на авторските права, неговия представител или от закона; (д) изявление от Вас, че горепосочената информация в известието Ви е точна и изявление от Вас, че сте собственик на изключително право, за което се твърди, че е нарушено или сте упълномощен да действате от името на собственика; и (е) физически или електронен подпис. Агентът за авторски права на Дружеството може да бъде достигнат по следния начин за уведомяване за претендирано нарушение: По пощата, адресирана до „ “Дъ Уолт Дисни Къмпани България” ЕООД, на адрес: гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 55, бизнес център ЕКСПО 2000, сграда 4, ет.6, или по електронната поща на pr.bg@fox.com.

 

Връзки и услуги на трети страни

Услугите на Дружеството или трети страни могат да предоставят връзки към други уебсайтове, приложения, ресурси или други услуги, създадени от трети страни („Услуги на трети страни“). Когато се ангажирате с Услуга на трети страни, вие взаимодействате с третата страна, а не с Дружеството. Ако решите да използвате Услуга на трета страна и да споделите информация с нея, Услугите на трети страни могат да използват и споделят Вашите данни в съответствие с Политиката за защита на личните данни на Услугата на третата страна и Вашите настройките за поверителност на тази Услуга на трета страна. Трябва да прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни, преди да използвате Услугата на трета страна. В допълнение, третата страна, предоставяща Услугата на трета страна, може да използва други страни, за да ви предостави части от приложението или услугата, като технологии, услуги за развитие или услуги за плащане. Дружеството не носи отговорност и не дава никакви гаранции, изрични или косвени, за Услугите на трети страни или за доставчиците на такива Услуги на трети страни (включително, но не само, точността или пълнотата на информацията, предоставена от такава Услуга на трети страни или техните практики за защита ма личните данни).

 

Включването на която и да е Услуга на трета страна или връзката към нея в Услугите на Дружеството не означава одобрение или потвърждение на Услугата на трета страна. Дружеството не носи отговорност за съдържанието или практиките на уебсайтове, различни от уебсайта http://24Kitchen.bg/, дори ако уебсайтът се свързва с http://24Kitchen.bg/ и дори ако се управлява от Свързано дружество или дружество, свързано по друг начин с уебсайта http://24Kitchen.bg/. Използвайки Услугите на Дружеството, Вие потвърждавате и приемате, че Дружеството не носи отговорност пред Вас за каквото и да е съдържание или други материали, хоствани и обслужвани от уебсайт, различен от http://24Kitchen.bg/. Когато получите достъп до Услуги на трети лица, правите това на свой собствен риск. Дружеството Ви насърчава да не предоставяте никаква лична информация на никоя Услуга на трета страна, освен ако знаете и сте доволни от страната, с която сте в контакт.

 

Ако се интересувате от създаване на хипертекстови връзки към уебсайта http://24Kitchen.bg/, трябва да се свържете с Дружеството на pr.bg@fox.com, преди да направите това. При създаването на хипертекстови връзки не трябва да декларирате по какъвто и да е начин, изрично или косвено, че сте получили одобрение, спонсорство или подкрепа от http://24Kitchen.bg/ или Дружеството, включително съответните му служители, агенти, директори, длъжностни лица или акционери.

 

Спорове между потребители

Вие сте единствено отговорни за взаимодействията си с други потребители на Дружеството, доставчици на Услуги на трети страни или други страни, с които си взаимодействате, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството. Дружеството си запазва правото, но няма задължение, да участва по какъвто и да е начин с тези спорове.

 

Политика за защита на личните данни и Политика за „бисквитките“

Използването на Услугите на Дружеството се регулира и от нашата Политика за защита на личните данни и нашата Политика за „бисквитките“, която е включена в настоящото Споразумение с това позоваване.

 

 

 

Освобождаване от отговорност

Услугите на Дружеството се предоставят "КАКТО СА" и "както са налични" и Дружеството не гарантира или обещава никакви конкретни резултати от използването на Услугите на Дружеството. Дружеството изрично отхвърля всякакви гаранции и условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продажби, годност за конкретна цел и  липса на нарушения. По-специално, Дружеството не дава гаранция, че използването на Услугите на Дружеството ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки или че всяка информация, получена от Вас, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството или Услугите на трети лица (включително, но не ограничени до, чрез Потребителско съдържание или реклами от трети страни) ще бъдат точни или надеждни. При никакви обстоятелства Дружеството не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, включително, но без да се ограничава до, имуществени щети, телесни повреди или смърт, произтичащи от използването на Услугите на Дружеството, проблеми или техническа неизправност във връзка с използването на Услугите на Дружеството, присъствие на събитие на Дружеството, всякакви материали, изтеглени или получени по друг начин във връзка с Услугите на Дружеството, Потребителско съдържание, реклама на трети страни или Услуги на трета страна, публикувани, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството, или поведението на всички потребители на Услугите на Дружеството, независимо дали онлайн или офлайн. Използването от Вас на Потребителско съдържание, реклами на трети страни, Услуги на трети лица и стоките или услугите, предоставени от трети страни, е единствено Ваша отговорност и на Ваш собствен риск. Потребителско съдържание, реклами на трети страни и Услуги на трети лица не отразяват непременно мненията или политиките на Дружеството.

 

Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНО ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ИЗВЪНРЕДНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ (ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ), КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДОРИ И ДРУЖЕСТВОТО ДА Е БИЛО ПОСЪВЕТВАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО ПРОТИВОПОЛОЖНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ДЕЙСТВИЕ, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ПЛАТЕНАТА СУМА, АКО ИМА ТАКАВА, ОТ ВАС НА ДРУЖЕСТВО ЗА УСЛУГИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. НИЩО В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНА ОТ НЕГОВАТА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ЗА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ОТ ЗАКОНА.

 

Спорове

Споразумението ще се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република България, без да се вземат предвид разпоредбите, свързани с конфликт на юрисдикции. Вие и Дружеството се съгласявате да се да подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата на Република България разрешаването на всеки спор, произтичащ от Споразумението или Услугите на Дружеството.

 

Обезщетения

Вие се съгласявате да обезщетявате и държите Дружеството, неговите Свързани дружества, подизпълнители и други партньори, както и съответни им длъжностни лица, агенти, партньори и служители, невредими от загуби, отговорност, претенция или търсене, включително, но не само, разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от използването Ви на уебсайта http://24Kitchen.bg/ или на Услугите на Дружеството, нарушаването на това Споразумение, нарушаването на права на друго лице или на Съдържание, което публикувате или по друг начин предоставяте, чрез или във връзка с Услугите на Дружеството.

 

Непоискани заявления

Дружеството не приема съзнателно, чрез Услугите на Дружеството или по друг начин, непоискани заявления, включително, без ограничение, заявления на идеи за блогове, статии, сценарии, сюжетни линии, фантастика, герои, рисунки, информация, предположения, предложения, идеи или концепции. Политиката на Дружеството е просто да изтрие всяка такова заявление, без да го прочете или да го изпрати на други служители на Дружеството или персонала на неговите Свързани дружества. Следователно всяко сходство между непоискано заявление и всякакви елементи в творчеството на Дружеството или Свързано дружество, включително, без ограничение, филм, сериал, история, заглавие или концепция, би било съвсем случайно. Ако непоискани заявления се изпращат до Дружеството чрез Услугите на Дружеството (включително, но не само, всякакъв публичен форум), тези заявления и авторски права могат да бъдат използвани, копирани, преотстъпвани, адаптирани, предавани, разпространявани, публично изпълнявани, публикувани, показвани или изтривани както Дружеството счита за подходящо (виж също "Вашите права на собственост" по-горе). Вие се съгласявате, че нямате право на каквато и да е компенсация, признание или известие и че като изпратите непоискано заявление, се отказвате от правото да предявявате иск срещу Дружеството или Свързано дружество във връзка с непоискани заявления, включително, без ограничение, за нелоялна конкуренция, нарушение на неписан договор или нарушение на поверителността.

 

Възможности за работа

Дружеството може, от време на време, да публикува възможности за работа в Дружеството в Услугите на Дружеството и/или да покани потребителите да подават автобиографии към него. Ако решите да подадете Вашето име, информация за контакт, автобиография и/или друга лична информация на Дружеството в отговор на обявите за работа, Вие упълномощавате Дружеството да използва тази информация за всички законни и законосъобразни цели за наемане на работа и заетост. Вие се съгласявате, че Дружеството има право, по свое усмотрение, да препраща информацията, която изпращате на неговите Свързани дружества за законни бизнес цели, свързани с потенциално наемане. Нищо в това Споразумение или Услугите на Дружеството няма да представлява обещание от Дружеството да се свърже, интервюира или наеме което и да е лице, което му предоставя информация, нито пък нещо в това Споразумение или съдържанието на Услугите на Дружеството представлява обещание, че Дружеството ще прегледа всички или цялата информация, предоставена й от потребителите на Услугите на Дружеството. Вашата лична информация ще бъде третирана в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни.

 

Други

Неуспехът на Дружеството във връзка с упражняване или принудително изпълнение на някакво право или разпоредба от това Споразумение, не представлява отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на дяловете в настоящото Споразумение са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Дружеството е търговска марка на . Това Споразумение е в сила в максималната степен, разрешена от закона. Ако някоя разпоредба на настоящото Споразумение е незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба се счита за отделна от настоящото Споразумение и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 

Моля, свържете се с нас на: pr.bg@fox.com с всякакви въпроси, свързани с настоящото Споразумение.

 

ПРОЧЕТОХ И РАЗБРАХ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СЪМ СЪГЛАСЕН С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ПО-ГОРЕ.