Джейми Оливър - бягство в Италия

В търсене на вдъхновение Джейми Оливър се отправя със стария си кемпер към любимата, стара Италия. И, разбира се, открива удоволствието от истинската храна в срещите си с обикновените хора. Гледайте "Джейми Оливър - бягство в Италия" от 19-ти ноември, всеки понеделник, от 13:00 и 21:00 ч.!

00:30