Ваканцията на Бил

Ваканцията на Бил

Описание

Бил Грейнджър изследва родната си Австралия. Той е силно впечатлен от различните хора, с които се среща – изцяло отдадени на земята, от която се препитават и се вдъхновява за създаването на над 40 свежи, интересни и удивително прости, нови и вкусни рецепти.