Световен ден за безопасност на храните

Понеделник 15 юни

Снимка: iStock
Световен ден за безопасност на храните

 

Вторият Световен ден за безопасност на храните ще бъде отбелязан днес, 7 юни 2020 г. под мотото: "Безопазността на храните е работа на всеки". Неговата цел е да привлече обществения интерес и да подбуди към действия за предотвратяването на рискове, свързани с храната, както и тяхното откриване и управление. Като по този начин ще допринесе за сигурността на храната, здравето на хората, икономическия просперитет, селското стопанство, достъпа до пазари, туризма и устойчивото развитие.

В сътрудничество с Организацията за храни и земеделие на ООН, Световната здравна организация (СЗО) подпомага страните членки на организацията в усилието да отбележат Световния ден на безопасността на храните всяка година.

Достъпът до достатъчно количество безопасни храни с висока хранителна стойност е ключът към поддържането на качествен живот. Заболяванията, предизвикани от храни, влияят негативно на социално-икономическото развитие, натоварвайки здравните системи и местните икономики, туризма и търговията.

Безопасността на храните представлява споделена отговорност между правителствата, производителите и консуматорите. Всяка една група по веригата "от фермата до масата" играе роля в осигуряването на безопасна за човешкото здраве храна.

Небезопасната храна представлява глобална заплаха за здравето, застрашаваща всички. Бебетата, малките деца, бременните жени, възрастните хора и хронично болните са особено уязвими. Всяка година 220 милиона деца се разболяват от диария и 96 000 от тях умират.

Докладът на Световната банка за 2018 г. относно икономическата тежест на болестите, свързани с храната, посочва, че общата загуба на производителност в страните с ниски и средни доходи, се изчислява на 95,2 милиарда щатски долара годишно, а годишните разходи за лечение на заболяванията, причинени от храна се изчисляват на 15 милиарда долара.

Храната може да бъде замърсена във всеки един етап на производството и разпространението, а основната отговорност е на производителите на храни. И все пак голяма част от инцидентите с болести, причинени от храна, са в следствие на неправилно приготвени храни у дома, в заведенията за хранене или на пазарите. Не всички доставчици на храни и потребители разбират ролята, която трябва да поемат, като например възприемането на основни хигиенни практики при покупка, продажба и приготвяне на храна, за да се защити тяхното здраве и това на широката общественост.

Примерите за опасна храна включват не достатъчно добре топлинно обработени храни от животински произход, плодове и зеленчуци, замърсени с изпражнения, както и сурови морски продукти, съдържащи морски биотоксини.

 

 

Важни факти

Достъпът до достатъчни количества безопасна и пълноценна храна е ключът към устойчивост и добро здраве.

Небезопасната храна съдържа опасни бактерии, вируси, паразити или химически вещества, които причиняват над 200 болести – от диария до рак, включително такива, които инвадилизират хората, като менингит.

Приблизително 600 милиона души – почти 1 на всеки 10 човека в света - се разболяват след консумация на замърсена храна и 420 000 от тях умират всяка година.

40 % от заболелите са деца под 5-годишна възраст, от които 125 000 умират всяка година.

Безопасността на храните, храненето и продоволствената сигурност са неразривно свързани. Небезопасната храна създава порочен цикъл от заболявания и недохранване, особено засягащи кърмачета, малки деца, възрастни хора и болни.

Източник: https://www.who.int/